filmnormex D-CX Intermediate Grade

Farbfächer

Firma: film
Produkt: normex D-CX Intermediate Grade
Produktart: Selbstklebefolien
Farben: 36

Kontakt:
x-film Selbstklebefolien GmbH
Gerberstraße 2, D-51789 Lindlar
E-Mail: sales@x-film.com
Web: www.x-film.de

Anmerkung: Transparente Folien und Effektfolien wurden nicht komplett vermessen.

D-CX 4
D-CX 24
D-CX 34
D-CX 17
D-CX 20 NEW
D-CX 8
D-CX 28
D-CX 1
D-CX 41
D-CX 21
D-CX 22 NEW
D-CX 31
D-CX 10
D-CX 18
D-CX 39
D-CX 30
D-CX 5
D-CX 48
D-CX 47
D-CX 26
D-CX 16
D-CX 11
D-CX 35 NEW
D-CX 25 NEW
D-CX 2
D-CX 7
D-CX 43
D-CX 3
D-CX 23
D-CX 12
D-CX 33
D-CX 14
D-CX 44
D-CX 9
D-CX 19
D-CX 29